Política de privacitat

El present avís regula l’ús d’aquesta pàgina web que “EL TOSSAL CARTOGRAFIES” posa a disposició del públic en el present URL (www.eltossalcartografies.com). La utilització de la pàgina web per un tercer li atribueix la condició d’usuari. La simple utilització de la informació continguda en aquesta pàgina web implica la total acceptació de l’Avís Legal per l’usuari, pel que li aconsellem encaridament que accedisca a ell cada vegada que torne a aquest lloc web, donada la seua possible actualització, quedant obligat l’usuari per les condicions d’ús que es troben vigents en el moment en què accedisca a la pàgina web. EL TOSSAL CARTOGRAFIES pot oferir, a través de la pàgina web, serveis o productes que podran trobar sotmesos a unes condicions particulars pròpies que, segons els casos, substitueixen, completen i / o modifiquen el present avís legal, i sobre les quals s’informarà a l’usuari en cada cas concret.

IDENTITAT DEL TITULAR DE LA PÀGINA WEB

“EL TOSSAL CARTOGRAFIES”, nom comercial de Pau Fuster Puig DNI: 53205680X, Òscar Arnau Juan DNI: 33452193G i Natxo Segura Martínez DNI: 21671954C. La seva web és: “http://www.eltossalcartografies.com”.

ÚS CORRECTE DE LA PÀGINA WEB

L’usuari es compromet a utilitzar la pàgina web, els seus continguts i serveis, de conformitat amb la Llei, el present Avís Legal, els bons costums i l’ordre públic. De la mateixa manera, l’usuari s’obliga a no utilitzar la pàgina web o els serveis que es presten a través d’ell amb finalitats o efectes il·lícits o contraris al contingut del present Avís Legal, lesius dels interessos o drets de tercers, o que de qualsevol forma puga danyar, inutilitzar o deteriorar la pàgina web o els seus serveis. L’usuari es compromet a no obstaculitzar l’accés d’altres usuaris al servei d’accés mitjançant el consum massiu dels recursos informàtics a través dels quals EL TOSSAL CARTOGRAFIES presta el servei, així com realitzar accions que danyen, interrompen o generen errors en aquests sistemes. Igualment, l’usuari es compromet expressament a no destruir, alterar, inutilitzar o, de qualsevol altra forma, danyar les dades, programes o documents electrònics i altres que es troben en la pàgina web. L’usuari es compromet a no introduir programes, virus, macros, applets, controls ActiveX o qualsevol altre dispositiu lògic o seqüència de caràcters que causen o siguen susceptibles de causar qualsevol tipus d’alteració en els sistemes informàtics de EL TOSSAL CARTOGRAFIES o de tercers.

CONDICIONS DE CONTRACTACIÓ

L’enviament de qualsevol dels formularis de comanda suposa una via de contractació electrònica en els termes que reconeix la Llei 34/2002 de Serveis de la Societat de la Informació. En base a aquesta llei, EL TOSSAL CARTOGRAFIES l’informa que el correcte enviament de les dades certes i necessàries, i la posterior efectivitat en el pagament seran els únics tràmits a complir per tal contractació. El document en què aquesta es formalitze, al qual vostè tindrà accés en tot moment, serà emmagatzemat a les nostres oficines durant el temps legalment obligatori. Pot omplir els formularis en qualsevol idioma dels continguts en aquesta pàgina web (valencià o castellà), si bé, EL TOSSAL CARTOGRAFIES no es fa responsable dels errors o de la impossibilitat d’atendre la seua sol·licitud que l’ús d’un idioma inadequat puga causar.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

Tots els continguts de la pàgina web, i amb caràcter enunciatiu, no limitatiu, textos, imatges, disseny gràfic, codi font, logotips, marques, noms comercials, signes distintius, fotografies i altres elements que apareguen a la pàgina web són titularitat exclusiva d’EL TOSSAL CARTOGRAFIES i estan emparats per la normativa reguladora de la Propietat Intel·lectual i Industrial, quedant per tant prohibida la seva modificació, distribució, reproducció, manipulació, alteració o supressió per part de l’usuari. EL TOSSAL CARTOGRAFIES no concedeix cap tipus de llicència o autorització d’ús personal a l’usuari sobre els seus drets de propietat intel·lectual i industrial o sobre qualsevol altre dret relacionat amb la seva pàgina web i els serveis oferts en la mateixa. EL TOSSAL CARTOGRAFIES és el titular exclusiu de tots els drets de propietat intel·lectual, industrial i anàlegs que pogueren recaure sobre la pàgina web. EL TOSSAL CARTOGRAFIES es reserva el dret d’actualitzar, modificar o eliminar, en qualsevol moment i sense necessitat de previ avís, la informació continguda en la seua pàgina web, i la seua configuració, prestacions o condicions generals.

RÈGIM DE RESPONSABILITAT

a) Responsabilitat pel funcionament del web.

EL TOSSAL CARTOGRAFIES exclou qualsevol responsabilitat que pogués derivar-se per retards o bloquejos en el funcionament operatiu d’aquest sistema electrònic causat per deficiències o sobrecàrrega en les línies telefòniques o a Internet, així com de danys causats per terceres persones mitjançant intromissions il·legítimes fora del control de EL TOSSAL CARTOGRAFIES.

EL TOSSAL CARTOGRAFIES no garanteix l’absència de virus ni d’altres elements que puguen produir alteracions en el seu sistema informàtic (programari i maquinari) o en els documents electrònics i fitxers emmagatzemats en el seu sistema informàtic, pel que exclou qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis que puguen causar com a conseqüència de la seva presència. EL TOSSAL CARTOGRAFIES tampoc garanteix la inexistència d’errors de connexió, interrupcions o errors que impossibiliten l’accés o correcte funcionament de la seua pàgina web, no assumint responsabilitat alguna pels danys i perjudicis causats per aquests danys. EL TOSSAL CARTOGRAFIES està facultat per a suspendre temporalment, i sense previ avís, l’accessibilitat a la pàgina web amb motiu d’operacions de manteniment, reparació, actualització o millora.

b) Responsabilitat per l’ús de la web.

Seran de responsabilitat exclusiva de l’usuari les infraccions en què puga incórrer o dels perjudicis que puga causar per la utilització de la pàgina web. EL TOSSAL CARTOGRAFIES no es fa responsable de la veracitat, exactitud, adequació, idoneïtat, i actualització de la informació subministrada a través la seua pàgina web, si bé, utilitzarà tots els esforços i mitjans raonables perquè la informació subministrada siga veraç, exacta, adequada, idònia i actualitzada. Atès que els continguts de la pàgina web són de caràcter informatiu, EL TOSSAL CARTOGRAFIES no es responsabilitza dels danys i perjudicis produïts en l’usuari o en tercers amb base a la informació obtinguda en aquesta pàgina web. L’usuari és l’únic responsable davant de qualsevol reclamació o acció legal, judicial o extrajudicial, iniciada per terceres persones contra EL TOSSAL CARTOGRAFIES basada en la utilització per l’Usuari de la pàgina web, sent de càrrec de l’usuari quants despeses, costos i indemnitzacions siguen irrogats a EL TOSSAL CARTOGRAFIES amb motiu d’aquestes reclamacions o accions legals.

c) Responsabilitat per links.

Els links o enllaços continguts en aquesta pàgina web poden conduir l’usuari a altres pàgines web gestionades per tercers.

EL TOSSAL CARTOGRAFIES no es fa responsable del correcte funcionament dels links o enllaços, ni dels continguts i serveis oferts en els links o enllaços, de manera que no respon dels danys produïts per la seva il·licitud, qualitat, desactualització, indisponibilitat, error o inutilitat, llevat que tingués coneixement efectiu de la il·licitud i no hagués actuat amb la diligència deguda per eliminar aquests links o enllaços.

PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS

Sense perjudici del que preveja cadascun dels formularis existents a la pàgina web, quan l’usuari facilite les seues dades de caràcter personal està autoritzant expressament a EL TOSSAL CARTOGRAFIES al tractament dels mateixos per a les finalitats que en els mateixos formularis s’indiquen. EL TOSSAL CARTOGRAFIES es compromet al compliment de la seva obligació de secret de les dades de caràcter personal i del seu deure de guardar-les de forma confidencial.

ÚS DE COOKIES

Aquesta pàgina web utilitza cookies (també anomenades ‘galetes’). Els cookies són xicotets fitxers de dades que es generen en l’ordinador de l’usuari. Tota la informació de les galetes d’aquesta pàgina es troba a Política de cookies

LEGISLACIÓ

El present Avís Legal queda sotmès a la legislació espanyola. Totes les controvèrsies o reclamacions sorgides de la interpretació o execució del present Avís Legal es regiran per la legislació espanyola, sotmetent-se EL TOSSAL CARTOGRAFIES i l’usuari, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur, a la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals del partit judicial que corresponga.